• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บทความทางวิชาการ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ประกาศรายชื่อนิสิตระบบโควต้า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อนิสิตระบบโควต้า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อนิสิตระบบโควต้า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะ วิทยาลัย​

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกีฬาสัมพันธ์ มจร.นครศรีธรรมราช
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำราเพื่อยกระดับการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาของนิสิต ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ – ๓๔๕๘๖๒

© 2020 mcunst.com All rights reserved