เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พุทธปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาถิ่น

        ในปัจจุบันโลกดิจิตอลก้าวรุดไปข้างหน้าดั่งสภาพคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดสรรพสิ่งบนทิศทางที่หลายฝ่ายมีความพยายามหาแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สงบสุข แต่อย่างไรก็ตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีศักยภาพถึงจิตละเอียด ดังนั้นความซับซ้อนไร้ระเบียบ(Chaos) จึงเข้ามาในชีวิตประจำวันคนทั่วไป การนำเสนอมุมมองเชิงพุทธเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในสังคมเชิงความสมดุลอันเป็นคุณค่าประชาคมมั่นคง หรือกล่าวอีกนัยเพื่อพยุงการดำรงชีวิตปลอดภัยด้วยปัญญา