SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561   เข้าชม : 787
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

   ตามที่ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ประกาศกำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ตามที่ทราบแล้วนั้น

   
  บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ได้มาสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตามบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบดาวน์โหลดเอกสารแนบ
   
  บัณฑิตศึกษา
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒