SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  พฤศจิกายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : อธิการบดี มจร มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย พายุ "ปาบึก" นครศรีธรรมราช

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท ศุกร์ 11 มกราคม 2562   เข้าชม : 543
  อธิการบดี มจร มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย พายุ "ปาบึก" นครศรีธรรมราช

  วันที่ 11 ม.ค. 2562 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหารคณาจารย์จากส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ที่พัดถล่มสร้างความเสียหายในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้และจังหวัดภาคกลางบางส่วน เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 

  ทั้งนี้ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัยอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้บริหารท้องที่และท้องถิ่น ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บ้านบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2562 นี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว โดยใช้อาคารปฏิบัติธรรมและอาคารเรียนอีก 2 หลังเป็นที่พักพิงและอาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติมีทั้งประชาชนที่อพยพ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และเด็ก มียอดผู้ลงทะเบียนเข้ารับการช่วยเหลือและพักอาศัยทั้งสิ้น 854 คน และไม่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวน 400 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าพักอาศัยจำนวน 1,254 คน
   
   ขณะเดียวกัน อาคารปฏิบัติธรรม มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน จำนวน 3 หลัง บริเวณหลังคาเปิดโดยประเมินความเสียหาย กว่า 9 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่หลายแห่งบ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย ต้นไม้ล้มทับสายไฟ ขวางถนน หลังคาบ้านเปิด  ต่อมา พระราชปริยัติกวี ได้พบปะกับผู้บริหาร มจร. ในโซนภาคใต้ ประกอบด้วย มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช , วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีและวิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริม พร้อมมุ่งช่วยเหลือคณะสงฆ์โดยเฉพาะการศึกษาและการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้เต็มความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไป
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒