SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561   เข้าชม : 802
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วนั้น 
   
  ในการนี้ จึงประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ตามไฟล์เอกสารแนบ ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ณ ห้อง 105 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาคารเรียนศรีโสภณ 3/3 ม.5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   
  ติดต่อสอบถามโทร. 089-587-3032 พระมานพ จิตฺตสํวโร 
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒