SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR)

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท เสาร์ 19 สิงหาคม 2560   เข้าชม : 551
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR)

    หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น(งานซื้อ/งานจ้าง) ดังกล่าว โปรดเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือมีความิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างบน

   

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR)


   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒