SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
  • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
  • สถาบันพิมลธรรม
  • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  • สรุปโครงการประจำปี
  • งานแผนและงบประมาณ
  • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
  • ประกันคุณภาพการศึกษา
  • รวมภาพกิจกรรม
  •  
     
  • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • ระบบการเงินและบัญชี
  • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
  • ระบบวารสารออนไลน์
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  •  
     
  • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  • สถาบันวิปัสนา
  • หอพุทธศิลป์
  •  
     
     
     
    มกราคม 2019
    อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
     
     


    ศิลปะ วัฒนธรรม : พุทธธรรม : พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสันติสุข

    ศิลปะ วัฒนธรรม : อัพเดท ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560   เข้าชม : 322
    พุทธธรรม : พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสันติสุข

    พุทธธรรม : พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสันติสุข

         สังคมไทยถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งสันติเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่อาจมีบางช่วงเวลาที่ความขัดแย้งได้ปรากฏตัวขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะกลับกลายเป็นความรุนแรง ซึ่งอาจมีสาเหตุพื้นฐานมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคม การจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียม ตลอดจนความแตกต่างทางด้านความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม แม้ทุกฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงเพื่อสร้างสังคมสันติสุข 

    ดาวน์โหลดบทความทั้งหมด

     


     
    ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒