SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  พฤษภาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
   
   


  ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   

  ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๘ ทำ SAR วิทยาเขต
  จำนวน 5 ภาพ
  ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารส่วนกลางตรวจเยี่ยม
  จำนวน 8 ภาพ
  ประชุมโครงการ ของสำนักงานวิทยาเขต
  จำนวน 4 ภาพ
  โครงการบรรพชาสามเณร
  จำนวน 7 ภาพ
  Page: 1 2 Back
   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒